Tehnologii performante pentru mediu

AquatreatTM

Comercializează tehnologii destinate păstrării unui mediu cât mai curat și sănătos. Stațiile de epurare biologice pentru ape menajere, dar și cele cu osmoză inversă pentru levigatul din depozitele de deșeuri, permit reținerea contaminanților din apele viciate și evacuarea în mediul natural a unui efluent care nu poluează, parametrii acestuia îndeplinind condițiile NTPA-001 de descărcare în emisar natural și a legislației europene.
Concentratoarele permit evaporarea la joasă presiune și - implicit - la o temperatură scăzută, a apei cu diverse conținuturi. Substanțele de interes pot fi concentrate până la limita de curgere sau se poate atinge chiar cristalizarea reziduului. Opțiunea de autocurățire asigură o productivitate ridicată.
Arzătoarele de biogaz - așazisele facle - permit incinerarea cu flacără închisă a gazelor rezultate din descompunerea anaerobă deșeurilor provenite din diverse aplicații, la temperaturi înalte (850-1200*C) care permit obținerea unor emisii minime de noxe, în conformitate cu reglementările europene.

"A fi în primul rând înseamnă a avea curajul de a lua decizii inovatoare şi experiență pentru a le pune în aplicare. Cu o fiabilitate maximă. Cu cea mai bună tehnologie. Fără compromisuri."


De ce noi ?

FIABILITATE

Toate echipamentele sunt construite pe baza unei vaste experiențe, sunt proiectate și testate astfel încât să ofere fiabilitate şi robustețe maximă.

PROIECTARE

Pentru că fiecare echipament a fost proiectat cu cele mai moderne sisteme 3D CAD, fiecare detaliu este verificat şi îmbunătățit printr-o permanentă cercetare şi dezvoltare de produs.

EONOMIE DE ENERGIE

Echipamentele sunt proiectate astfel încât, prin optimizarea operațiilor, să aibă un consum cât mai mic posibil, reducându-se astfel și impactul asupra mediului.

ASISTENȚĂ

Fiecare componentă a unui echipament este urmărită din faza de proiectare până la asamblarea şi testarea finală. Sistemele sunt garantate şi pot beneficia de un contract de întreținere periodică.

OPERARE UŞOARĂ

Fiecare echipament industrial are un panou de control grafic, un istoric de alarme, auto-diagnoză şi sistem de supraveghere cu asistență de la distanță.